Kannabis on vuosituhansia vanha viljelykasvi, joka on Suomessa luokiteltu huumausaineeksi sen mahdollisesti sisältämän päihdyttävän yhdisteen vuoksi. Päihdetutkimukseen pohjaavan arvion mukaan suomalaisista n. 800 000 käyttää kannabista, 10 000 käyttää sitä säännöllisesti/kuukausittain ja n. 10 000 käyttää päivittäin. Yleisintä käyttö on nuorilla 25-34-vuotiailla aikuisilla. 

Marihuanaksi tai kannabikseksi kutsutaan hampun (Cannabis sativa L.) THC-pitoisen, päihdyttävän lajikkeen kukintoa ja lehtiä. Hasis on kukintoon ilmestyvästä hartsista tehty valmiste. Hamppukasvista on löydetty reilu sata erilaista kannabinoidiksi kutsuttua yhdistettä, joista kaksi tutkituinta on THC (delta-9-tetrahydrokannabinoli) ja CBD (kannabidioli). Eri lajikkeiden THC ja CBD pitoisuudet vaihtelevat jalostuksen myötä suuresti ja nykyään on saatavilla lajikkeita, jotka sisältävät huomattavan määrän THC:tä.

Vaikka THC on päihdyttävä, sillä on CBD:n tapaan myös terveysvaikutuksia.

Käyttötapa ja lajike vaikuttavat kannabiksen psykoaktiivisten vaikutusten ilmenemiseen. Polttamalla tai höyrystämällä vaikutus alkaa muutamassa minuutissa ja kestää n. 1-4 tuntia. Syötynä vaikutukset alkavat hitaammin ja kestävät jopa 10 tuntia. 

THC-pitoisen hampun vaikutus on psykoaktiivinen, kun taas CBD:llä ei ole päihdyttäviä vaikutuksia lainkaan.

Välittömät vaikutukset

 

THC-pitoisen hampun, kannabiksen välittöminä vaikutuksina on mainittu mm. rentoutuminen, hyvänolon tunne, väsymys, ajattelun hajanaisuus, lisääntynyt ruokahalu ja muisti- ja keskittymisvaikeudet. Satunnaiskäyttäjillä ilmenee toisinaan ahdistusta, paniikkia ja vainoharhaisuutta.

Fyysisinä vaikutuksina voi olla mm. ruokahalun lisääntymistä, huimausta, tasapainovaikeuksia ja suun kuivumista.

CBD-pitoisten lajikkeiden välittömät vaikutukset ovat mm. rentouttavat ja rauhoittavat, mutta mitään päihdyttävää tai toimintakykyyn vaikuttavaa vaikutusta pelkästään CBD:llä ei ole. 

Toisin kuin huumeisiin yleensä, kannabiksen käyttöön ei liity yliannostuksen vaaraa tai esim. hengityslaman riskiä. Yhteiskäytössä muiden päihteiden kanssa kannabis saattaa tehostaa muiden päihteiden vaikutusta. 

Kannabiksen käyttö saattaa heikentää suoritus- ja ajokykyä ja mikäli siihen lisää vielä alkoholin, on riski joutua onnettomuuteen huomattavasti tavallista suurempi. 

 

PITKÄAIKAISVAIKUTUKSET

 

Kannabiksen käytöllä on THC:n vuoksi pitkäaikaisvaikutuksia ja ne ovat todennäköisesti sitä hankalammat, mitä pidempään käyttö on jatkunut ja mitä nuorempana sen käyttö on alkanut. 

Etenkin nuorilla ja varsinkin jos taustalla on mielenterveys haasteita, riski sairastua psykoosiin kohoaa. Kannabis heikentää psykoosilääkkeiden tehoa ja riski sairastua uudelleen on todennäköisempi. Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö lisää riskiä sairastua masennukseen ja se voi myös lisätä myöhempää itsemurhariskiä, mutta yleensä näiden taustalla on myös muita päihdeongelmia ja mielenterveyshaasteita.

Kannabiksen haittoihin liittyvissä tutkimuksissa toistuu usein se, että kaikista vakavampien ongelmien taustalla on jo lähtötilanteessa valmiiksi haasteita kuten perheväkivaltaa, traumaperäistä stressihäiriötä tai muita arjen vaikeuksia. Haasteet arjessa saavat nuoren pakenemaan arkea ja kokeilemaan päihteitä, kuten kannabista, joka on maailmanlaajuisesti alkoholin ja nikotiinin ohella yksi suosituimpia päihteitä. Mikäli tutkimuksia ei tarkastella laajemmassa kuvassa, saattaa tilanne näyttää siltä, että kannabis itsessään aiheuttaisi nämä ongelmat, vaikka asia ei ole niin yksinkertainen.

Pitkäaikainen kannabiksen käyttö voi aiheuttaa motivaation heikkenemistä ja lisää saamattomuutta, sillä kannabiksen on todettu vaikuttavan palkitsemiskäyttäytymiseen. Kannabis heikentää muistia ja tarkkaavaisuutta ja  ja tiedollinen suorituskyky saattaa heikentyä. Kroonistuneen käytön myötä myös seksuaalinen halukkuus saattaa vähentyä ja orgasmi- ja erektiohaasteet lisääntyä. Säännöllinen kannabiksen käyttö saattaa vaikuttaa myös lisääntymiskykyyn ja raskauden- ja imetyksen aikainen käyttö voi vaikuttaa sikiön ja vauvan kehitykseen. Nämä ongelmat yleensä korjaantuvat pian kannabiksen käytön lopettamisen jälkeen. 

CBD:llä ei ole haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia, eikä se tutkitusti aiheuta riippuvuutta. Sen sijaan CBD voi olla avuksi muiden riippuvuuksien hoitoon.

 

KANNABISRIIPPUVUUS

 

Kannabisriippuvuus kehittyy noin 10 % kokeilijoista ja kolmasosalle päivittäiskäyttäjistä. Riippuvuutta lisää tupakointi ja nuorena aloitettu käyttö. Mikäli ensimmäiset kokemukset ovat positiivisia, saattaa riski säännöllisen käytön aloittamiseen kasvaa ja myös perinnöllinen alttius lisää riippuvuuden riskiä. Merkittävällä osalla kannabisriippuvaisista on kuitenkin myös muita päihderiippuvuuksia.

Ensimmäiset riippuvuusoireet ovat yleensä kontrollin menetys omaa käyttöä kohtaan, eli sitä käytetään yhä useammin ja enemmän. Muita oireita ovat voimakas halu ja tarve käyttää kannabista, vieroitusoireet käytön lopettamisen aikana sekä mielenkiinnon vaihtuminen muiden harrastusten sijaan kannabiksen käyttöön. 

 

Lääkekannabis. Artikkeli aiheesta kannabiksen terveysvaikutukset ja kannabisriippuvuus.

Lääkekannabiksella viitataaan yleensä THC-pitoiseen kannabiksen kukkaan.

 

LÄÄKEKANNABIS

 

Lääkkeenä tai hoidon tukena käytetään sekä THC-, että CBD-pitoisia hamppulajikkeita. THC-pitoista kannabista käytetään mm. kipuun, MS-taudin spastisuuteen ja anoreksiaan. Kannabista markkinoidaan ja käytetään maailmalla runsaasti ja sen teho on tutkimuksissa osoitettu monien sairauksien kohdalla. Lääkekäytössä THC-pitoisilla lajikkeilla on yleensä samankaltaisia lievää riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia kuin viihdekäyttäjien kohdalla, mutta yleensä lääkekäytössä hyödyt ylittävät haitat. Myös lääkekannabis vaikuttaa suoritus- ja ajokykyyn ja mikäli lääkekannabiksen käyttö on säännöllistä, ajoterveysvaatimukset eivät välttämättä täyty. 

 

ITSEHOITO

 

Kannabiksen käyttöä voi seurata mm. kannabispäiväkirjan avulla. Se toimii apuna käytön seuraamisessa sekä muutossuunnitelman tekemisessä. Kannabishankkeen nettisivuilla on myös muuta materiaalia omatoimisen vähentämisen ja lopettamisen tueksi. 

 

MILLOIN HOITOON

 

Mikäli itsenäinen lopetus ei onnistu, voi apua yrittää hakea paikallisen terveyskeskuksen kautta josta ohjataan oikean hoidon piiriin. Psykoottisia oireita kuten aistiharhoja ja vainoharhaisuutta aiheuttavan käytön vuoksi on hyvä hakeutua lääkäriin, sillä se voi olla merkki muusta alkavasta mielenterveyshäiriöstä. 

Kannabiksen aiheuttamat vieroitusoireet ovat pitkälti samankaltaisia kuin nikotiinin aiheuttamat oireet. Oireina on mm. unettomuus, levottomuus, mielialan vaihtelut, kivut, ruokahaluttomuus ja pahoinvointi. Myös ärtymystä ja vihan tunnetta saattaa esiintyä. 

Kannabiksen käytön lopetus onnistuu yleensä hyvin, mikäli taustalla ei ole muita päihdeongelmia.