CBD-öljyn laillisuus / Suomi

 

CBD-öljyn laillisuus (Suomi) voi vaikuttaa epäselvältä. Internetistä löytyy monenlaisia vastauksia ja mielipiteitä asiasta, mutta miten Suomi ja viranomainen tulkitsee asiaa nykyisin? Onko CBD-öljy laillinen vai laiton? Asia ei ole aivan yksiselitteinen.


Yleisesti ottaen CBD:n ja kannabiksen käyttöön, sen tilaamiseen ja hallussapitoon liittyvät lainsäädännöt eivät ole molempien kohdalla samat. CBD-tuotteiden laillisuus ei riipu kannabiksen laillisesta asemasta, joten vaikka koko kasvin käyttö olisi laitonta, niin siitä tehdyt CBD-tuotteet eivät välttämättä ole.

 

Useimmiten markkinoilla myytävät CBD-tuotteet sisältävät hyvin vähän tai ei lainkaan kannabiskasvin (Cannabis sativa L.) päihdyttävää ainesosaa THC:tä. Valmistusprosessissa on mahdollista eristää THC-pitoisuudet kokonaan pois. Euroopassa teollisen hampun THC:n enimmäismääräksi on asetettu 0,2 %. Tämmöinen pitoisuus ei aiheuta käyttäjälleen päihtymystä.

 

FIMEA:n näkökulma laillisuustilanteeseen

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) selventää CBD:n laillisuuden tilannetta heidän näkökulmastaan seuraavasti:

 

  • Jokainen CBD:tä (kannabidiolia) sisältävä lääkevalmiste, arvioidaan valmistekohtaisesti ja ratkaisu tehdään Fimean toimesta yksittäisellä luokittelupäätökselle, jossa määritellään, että pidetäänkö valmistetta lääkkeenä Suomessa vai ei.
  • Rajoitukset riippuvat valmisteen koostumuksesta ja siitä kuinka tuote luokitellaan Suomessa.
  • Laillisuuteen vaikuttaa myös se, että tuodaanko lääkevalmiste maahan Euroopan talousalueelta vai sen ulkopuolelta.
  • Fimea korostaa myös, että kannabidiolia sisältävien tuotteiden hankkiminen ulkomailta ei välttämättä ole täysin laillista.
  • Lääkkeeksi luokitellun CBD-valmisteen maahantuonti ilman virallista reseptiä on kielletty.
  • Ulkomailta tilatessa tulisi etukäteen varmistaa maahantuotavan valmisteen laillisuus tapauskohtaisesti (1).

     

CBD-öljy ja laillisuus Tanskassa

Tanskassa CBD-öljyt ovat laillisia, mikäli ne sisältävät alle 0,2% THC:tä. Lisäksi tuotteiden tulee noudattaa muita valmistekohtaisia säännöksiä.


CBD-öljy ja laillisuus Ruotsissa

 

Ruotsissa tuotteita on käytetty jo pidempään kuin Suomessa ja siellä THC-vapaa CBD-öljy on laillista.

CBD-öljy ja laillisuus Norjassa


Norjassa THC:stä vapaa CBD-öljy on täysin laillista. Koska Norja ei kuulu EU-jäsenmaihin, niin siellä toimivat erilaiset rajoitteet kuin Suomessa, Tanskassa tai Ruotsissa.

 

Suomi tulee perässä

Aiheesta käydään parhaillaan kiivasta keskustelua ja kuten monessa muussakin asiassa Suomi tulee perässä. Maailmalla trendiksi nousseet CBD-öljyt kiinnostavat ihmisiä ja monella on kokemuksia, siitä että ne ovat auttaneet merkittävästi heidän arkeaan ja erilaisia tilanteita.

 

Lähteet:

 

Fimea.  2019. Kannabidiolia CBD valvotaan lääkkeenä suomessa.
https://www.fimea.fi/web/guest/-/kannabidiolia-cbd-valvotaan-laakkeena-suomessa. Viitattu 29.09.2021