Stressillä on tunnetusti pitkälti kielteinen vaikutus elämään, mutta se on myös tarpeellinen, luonnollinen reaktio, joka saa sekä ihmiset että eläimet ponnistelemaan tärkeiden, elämän perusasioiden eteen. Stressiksi luokitellaan kaikki ärsykkeet, jotka horjuttavat elimistön tasapainoa, huolimatta siitä onko ärsyke kuvitteellinen vai todellinen, haitallinen vai tarpeellinen. 

 

Stressin oireet

 

Stressin oireet ovat yksilölliset. Stressille ei ole olemassa mitään tiettyä oirekuvaa tai määritelmää, vaan sen oireet ovat yleismaalliset jotka jokainen oppii itse tunnistamaan. Yleisiä oireita ovat mm. hikoilu, päänsärky, stressivatsa, ihottumat ja pahoinvointi, kuin myös ahdistus, ärtymys, väsymys, unihaasteet yms. (1)

Alla on muutamia yleisimpiä stressiin liittyviä tuntemuksia.  

 

Pääkipu

 

Päänsärky on kenties yleisin stressiin liittyvä oire ja sitä esiintyy sekä akuutin että kroonisen stressin yhteydessä, mutta sitä aiheuttaa myös tiedostamaton stressi. CBD-öljyllä saattaa olla vaikutusta stressin aiheuttamaan päänsärkyyn. 

 

Stressivatsa

 

Elimistön suojausmekanismit saattavat häiriintyä stressin vaikutuksesta ja seurauksena on mm. hermoston herkistymistä ja kipuaistin häiriintymistä. Stressivatsa ei ole fyysinen vaiva joka näkyisi tutkimuksissa, mutta se on ihan todellinen haaste, joka on joillekin erittäin tuttu vaiva. Stressillä on vaikutus vatsan toimintaan ja oireina on esimerkiksi turvotus, ilmavaivat, ummetus tai ripuli ja erilaiset vatsan alueen kivut (1). CBD:llä saattaa olla positiivisia vaikutuksia suoliston toimintaan ja sitä vaikutusta on tutkittu laajasti! 

 

Stressinäppylät ja stressiin liittyvät ihottumat

 

Stressi on yhdistetty myös erilaisiin ihoon liittyviin haasteisiin kuten akneen, ihottumiin ja yksittäisiin finneihin. Iho-ongelmia aiheuttaa stressin aiheuttamat nopeat, mutta radikaalit muutokset hormonien toiminnassa. Toisille jo lyhytkestoinen stressi saattaa nostaa muutaman finnin nenän päähän ja etenkin kroonistunut stressi saattaa kehittää jopa aknea. 

 

Krooninen stressi

 

Kuormittavan elämän seurauksena stressi saattaa ikään kuin jäädä päälle ja aiheuttaa fyysisiä oireita kuten unettomuutta, keskittymisvaikeuksia, aivosumua ja haasteita muistiin. Krooninen stressi vaikuttaa myös voimakkaasti hormoneihin ja saattaa sekoittaa niiden toiminnan pitkäksi aikaa. 

Rentoutuva sammakko joen rannalla.

Stressi on oireiltaan hyvin yksilöllinen ja oireet voivat olla melkein mitä vain unettomuudesta pahoinvointiin. CBD-öljyllä on stressiin lieventävä vaikutus.

 

 

Kokemus stressistä on yksilöllinen

 

Stressin kokemiseen vaikuttaa moni asia, eikä mikään tapahtuma tai tilanne itsessään ole stressaava. Siihen, millaisena asiat kukin kokee, vaikuttaa mm. sen hetkiset voimavarat, maailmankuva, sietokyky ja asenne. Stressi itsessään ei ole vakavaa, mutta mikäli se jatkuu pitkään tai sen lievittämiseen ei ole enään keinoja, siitä saattaa tulla uhka terveydelle. (1,2)

Stressi vaikuttaa kehon eri järjestelmiin ja se muuttaa nopeasti hermo käyttäytymistä. Se näkyy mm. hikoiluna, päänsärkynä ja kehon jännittyneisyytenä. 

 

HPA-akseli

 

Tilanteessa, joka aiheuttaa stressiä, ensimmäisenä aktivoituu sympaattinen hermosto ja heti toisena HPA-akseli. Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-akseli säätelee elimistön stressivastetta ja vastaa myös steroidihormoni kortisolin tuottamisesta. HPA-akseli säätelee kroonista, psyykkistä ja fyysistä stressiä. 

 

Kortisoli

 

Hypotalamus lähettää viestejä lisämunuaisille ja tätä prosessia aktivoi stressi. Stressihormonina tunnettu kortisoli tuotetaan lisämunuaisissa ja siitä vastaa HPA-akseli. HPA-akselin toimintaa säätelee endokannabinoidijärjestelmä. Kortisolia erittyy luonnollisesti päivittäin ja se on normaalia ja tarpeellista. Kuitenkin, jos stressi pitkittyy, kortisolin tuotanto saattaa häiriintyä ja se aiheuttaa unettomuutta, immuunijärjestelmän häiriöitä, sydämen sairauksia ja jopa diabetestä. 

 

Endokannabinoidijärjestelmä stressin taustalla

 

Endokannabinoidijärjestelmä on osallinen kaikkiin elimistön toimintoihin. Se muodostuu endokannabinoideista, kannabinoidireseptoreista ja niiden hajoittajamolekyyleistä. 

Endokannabinoidijärjestelmä on merkittävin stressivasteen säätelijä, sillä sen tehtävänä on sekä palauttaa HPA-akselia että totuttaa stressi vastetta stressin kokemukseen. Endokannabinoidijärjestelmä säätelee elimistössä toimivia välittäjäaineita ja vaikuttaa stressiin myös emotionaalisilla tasoilla. (3,4)

 

Endokannabinoidit

 

Endokannabinoideja on lukuisia erilaisia ja niistä tutkituimmat ja tunnetuimmat ovat anandamidi ja 2-AG. 

2-AG:n määrän on huomattu kasvavan ja anandamidin määrän laskevan stressin aikana. Anandamidin lasku aktivoi HPA-akselia ja näin vaikuttaa stressin syntymiseen kun taas 2AG:n tasojen nousu estää stressiä ja rauhoittaa HPA-akselin toimintaa. (3,4)

On havaittu, että kannabinoidien hajottaja molekyyli FAAH:in toiminta kiihtyy stressin vaikutuksesta, jolloin endokannabinoidien määrä pääsee putoamaan. FAAH:in toiminta kiihtyy jopa vielä vuorokausi stressireaktion jälkeen. (3,4)

 

Reseptorit

 

Kannabinoidireseptoreita tunnustetaan kaksi, CB1 ja CB2-reseptorit. Stressin taustalla näyttää vaikuttavan erityisesti CB1-reseptori, jonka aktivointi on tärkeä negatiivisen palautteen antajana sen hermostoa suojaavien ominaisuuksien lisäksi. On myös esitetty, että CB1 reseptori vastaisi endokannabinoidijärjestelmän kyvystä hillitä HPA-akselia. (3,4)

 

CBD-öljyä stressin lieventämiseen?

 

Hampussa on lukuisia terveyteen vaikuttavia yhdisteitä. Kenties tunnetuimmat näistä ovat kannabinoidit, joita tunnetaan tällä hetkellä yli 120 erilaista. Yksi tutkituimmista on kannabidioli eli CBD ja sillä on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia stressiin. CBD vaikuttaa mm. serotoniinireseptoriin liittyviin stressin aiheuttamiin muutoksiin ja edistää näiden reseptoreiden viestittelyä. Stressiin liittyvän hermoston tulehdukseen CBD:llä on lieventävä vaikutus ja se sitoo mm. masennusta, ahdistus ja stressiä edistävää TRPV-reseptoria. (3,4,5)

CBD:n yksi merkittävimmistä stressiin liittyvistä tehtävistä on estää anandamidin hajoamista lisäämällä kannabinoidireseptoreiden toimintaa!

 

Stressin hoito

 

Paras keino lievittää stressiä on ehkäistä sen syntymistä. Mielen tasapaino ja vahva keho ovat valttikortteja joiden avulla stressaavasta 

 Stressiä voi lieventää monella eri tavalla ja jokaisen täytyy löytää ne keinot, jolla oma olo helpottuu kaikista parhaiten. Paras keino lievittää stressiä on ennaltaehkäistä sen syntyä huolehtimalla hyvinvoinnista, ravinnosta, unesta. Sauna, metsä.

 

Lähdeluettelo

  1. Stressi | Mehiläinen
  2. Stressi – Terveyskirjasto
  3. Functional Interactions between Stress and the Endocannabinoid System: From Synaptic Signaling to Behavioral Output – PMC
  4. Enhancing Endocannabinoid Control of Stress with Cannabidiol
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hill%20MN%5BAuthor%5D