CBD-öljy ja kipu

 

Miljoona suomalaista kärsii jonkinasteisesta kiputilasta. Kaikki on varmasti joskus tuntenut kipua. Kipu on elämälle välttämätön juttu. Miten CBD-öljy ja kipu liittyvät toisiinsa?

Tutkimusten ja monien kokemusten mukaan CBD-öljy voi auttaa erilaisista kroonisista kiputiloista kärsiviä. Tässä tekstissä käydään läpi CBD-öljyn vaikutuksia elimistön sisäiseen kannabinoidijärjestelmään ja sitä kautta kipuun ja kivun tuntemiseen.

CBD-öljy kiputilojen hoidossa

CBD-öljyä käytetään lääkinnällisissä tarkoituksissa maailmanlaajuisesti kasvavissa määrin erilaisten kiputilojen hoidossa. Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan yli 60 % CBD-tuotteiden käyttäjistä käyttää CBD:tä kiputilojen, masennuksen ja ahdistuksen lievittämiseen (1). Lue lisää kokemuksia CBD-öljyn vaikutuksista..

WHO:n kriittisen raportin mukaan CBD:llä ei ole väärinkäytön vaaraa tai riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta.


CBD ja kuukautiskipu

Internertkeskustelujen perusteella moni nainen käyttää CBD:tä kuukautiskipujen lievittämiseen. Tutkimuksen mukaan on huomattu, että CBD ehkäisee prostaglandiinin tuotantoa. Prostaglandiini on merkittävässä roolissa kuukautiskipujen syntymisessä ja vaikuttaa siltä, että käyttämällä CBD:tä voi ehkäistä tai vähentää kuukautisista johtuvaa kipua. Lisää aiheesta CBD-öljy ja kuukautiset.


CBD ja PMS-oireet

CBD:llä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia PMS-oireisiin eli mm. unettomuuteen, kipuun ja ahdistukseen, joista moni kärsii kuukautisia edeltävinä aikoina.

 

CBD ja tulehdukset / tulehduskipu

Monien kroonisten sairauksien taustalla vaikuttaa elimistön hiljainen tulehdus. Viime vuosina on alettu ymmärtää tulehdusten merkitystä paremmin. Tulehdus eli inflammaatio on tila jossa, elimistö puolustaa itseään ja pyrkii eroon tulehduksen aiheuttajasta.

Tutkimusten ja tutkijoiden mielestä CBD-pohjainen lääke voisi olla erittäin lupaava tulehdusta lievittävä lääke tulevaisuudessa. Vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, että CBD voi vähentää tulehduksellista kipua ja vähentää kipusignaalien liikkumista elimistössä (2).  Myös kannabidiolihappo (CBD-A) on osoittautunut tutkimuksissa omaavan anti-inflammatorisia eli tulehdusta vähentäviä vaikutuksia.

CBD-öljy ja selkäkipu

Kolme neljästä suomalaisesta (yli 30v aikuisesta) on kokemusta ainakin yhdestä pidemmästä selkäkipuun liittyvästä ajanjaksosta elämässään. Selkäkipu voi johtua monenlaisista erilaisista syistä ja kivun taustalla saattaa olla esimerkiksi jokin tulehduksellinen sairaus kuten niveltulehdus, MS-tauti tai selkään kohdistunut reuma. CBD-öljystä on huomattu olevan hyötyä MS-tautiin liittyvän kivun ja niveltulehdusten hoidossa. 

Krooninen kipu

Kroonisella kivulla tarkoitetaan pitkittynyttä kiputilaa, joka esiintyy tasaisesti koko ajan tai hetkittäin, mutta toistuvasti. Kivun luokittelun mukaa silloin kun kipu kestää yli 3-6 kuukautta on se kroonistunutta kipua. Kroonisen kivun taustalla on usein jonkinasteinen sairaus, joka voi liittyä esimerkiksi hermoratoihin tai niveliin. Kaikkien kiputilojen syitä ei kuitenkaan aina pystytä paikantamaan. Pitkään jatkunut kipu voi saada pahimmillaan aikaan myös ahdistusta, masennusta, erilaisia pelkotiloja tai uniongelmia.

CBD-öljy ja nivelkipu / nivelrikko


Nivelrikko on yksi kroonista kipua aiheuttava sairaus, jota kutsutaan nosiseptiiviseksi kivuksi. Nilverikko on rappeuttava sairaus, johon ei ole vielä suoraa parannuskeinoa. Nivelrikon oireita pystyy onneksi lievittämään. Vuoden 2014 tutkimuksen mukaan on saatu lupaavia tuloksia nivelrikon hoitamiseen kannabinoideilla kuten CBD:llä. Tutkijat havaitsivat, että sisäisen kannabinoidijärjestelmään (endokannabinoidijärjestelmä) vaikuttamalla voi olla vaikutusta nivelrikon oireiden helpottamiseen.

CBD-öljy ja neuropaattinen kipu

Neuropaattisella kivulla tarkoitetaan hermojärjestelmän vaurioista johtuvaa kiputilaa, joka on luonteeltaan hyvin ikävä. Neuropaattista kipua aiheuttavia sairauksia ovat mm. diabetes, MS-tauti ja tietynlaiset vammat. Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan kannabinoideilla kuten CBD:llä on kipua lievittävä ominaisuus, joka voi tehota neuropaattisen kiputilan lievitykseen 4.

CBD-öljy ja MS-tauti

MS-tauti eli toiselta nimeltään multippeliskleroosi on keskushermostoon vaikuttava vakava sairaus. MS-taudista kärsivän immuunijärjestelmä ei toimi kuten yleensä vaan se niin sanotusti taistelee omaa kehoa vastaan. MS-taudin hermoperäistä kipua hoidetaan mm. erilaisilla kannabinoidivalmisteilla (mm. Sativex) ja tutkimusten mukaan siitä on osoitettu olevan hyötyä 5. Internetistä löytyy videoita, joiden mukaan erittäin vakavastikin sairastuneet MS-potilaat ovat saaneet merkittävästi helpotusta kannabinoidivalmisteista. Lue lisää CBD-öljyn hyödyistä MS-taudin oireisiin.

CBD-öljy ja fibromyalgia

Fibromyalgialla tarkoitetaan toiminnallista oireyhtymää, joka aiheuttaa esimerkiksi lihaskipuja, uupumista ja pitkittynyttä väsymystä. Tälläistä kiputyyppiä kutsutaan idiopaattiseksi kivuksi. Toinen yleinen idiopaattinen kipumuoto on migreeni.

Vuoden 2013 tutkimuksen mukaan CBD-öljystä voi olla hyötyä fibromyalgian aiheuttamien oireiden lievittämiseksi. Internetistä löytyykin paljon keskustelua siitä, miten monet ovat kokeneet saaneensa suurta helpotusta fibromyalgian aiheuttamiin ikäviin oireisiin. Osa kertoo huomanneensa vaikutukset hyvinkin nopeasti ja kertovat pitävänsä itsensä elinvoimaisessa kunnossa CBD-öljyn, CBD-kapseleiden tai muiden CBD-tuotteiden avulla. Lisää tietoa fibromyalgian oireiden hoidosta CBD:llä.

CBD-öljy ja hammaskipu

CBD:llä on havaittu olevan vaikutusta myös hammassärkyyn / hammaskipuun. CBD-öljyä voi lisätä myös suussa purkusteltavaan öljyn (oil pulling) joukkoon. Antibakteeristen ominaisuuksien ansiosta CBD vähentää tulehduksia ja sillä voi hoitaa myös aftoja ja ikeniä.

 

CBD-öljy ja kipujen hoito Suomessa

Vaikka tutkimukset etenevät maailmalla ja lupaavia tuloksia CBD:n vaikutuksesta erilaisiin kipuihin onkin saatu, niin Suomessa lääkärit harvoin vielä määräävät potilailleen CBD:tä tai muita kannabinoideja sisältäviä lääkkeitä. Aihe tarvitsee lisää tutkimuksia ja lääkkeeksi luokiteltuja valmisteita, jotka voidaan osoittaa turvalliseksi. Tiedetäänkin, että moni hankkii CBD-pohjaiset lääkkeensä omatoimisesti muualta mikäli lääkäri ei niitä myönnä.

Laadukkaita ja laboratorioanalysoituja CBD-öljyjä voit tilata esim täältä suomalaisesta verkkokaupasta.

 

Lähteet: 

  1. J. Corroon & J. Phillips. 2018. A Cross-Sectional Study of Cannabidiol Users. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043845/. Viitattu 30.09.2021
  2. W. Xiong ym. 2012.Cannabinoids suppress inflammatory and neuropathic pain by targeting α3 glycine receptors. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22585736/. Viitattu 30.09.2021
  3. C. La Porta. 2014. Involment of the endocannabinoid system in osteoarthritis pain. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24494687. Viitattu 04.10.2021
  4. S. Vučković. 2018. Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01259/full. Viitattu 30.09.2021
  5.  M. Russo. 2015. Sativex in the managemetn of multiple sclerosis-related spasticity: role of the corticospinal modulation. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25699191/. Viitattu 04.10.2021.

Cbdoljytietoa.fi. CBD-öljy kipuihin. CBD-öljy tietoa. https://cbdoljytietoa.fi/cbd-oljy-kipuihin/. Viitattu 12.02.2022

WHO:n kriittinen raportti https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf