MS-tauti, multippeliskleroosi, on voimakkaasti liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava neurodegeneratiivinen häiriö. Se on nuorten aikuisten keskuudessa yleisin keskushermostoon vaikuttava sairaus, eikä vielä ole täysin selvää mikä sen aiheuttaa. 

MS-taudin puhkeamisen taustalla arvellaan perintötekijöiden lisäksi olevat myös ympäristötekijät, kuten erilaiset virukset ja ympäristömyrkyt kuten kasvinsuojeluaineet. 

Myös endokannabinoidijärjestelmän toiminnassa on havaittu häiriöitä multippeliskleroosin taustalla. MS-tauti on immuunijärjestelmän häiriö joka on aiheuttanut aivoihin ja selkäytimeen tulehdusreaktion sekä hermosolun demyelinaatiota. (1)

 

MS-tauti ja vaurioitunut myeliinikalvo  

 

Pehmeä, rasvainen aine, myeliini, muodostaa sähköä eristävän kalvon hermosoluun viejähaarakkeen ympärille. Myeliinikalvo nopeuttaa hermosolujen lähettämien sähköimpulssien kulkua ja sen vaurioituminen altistaa hermoimpulssit häiriöille. Myeliinikalvo kontrolloi tiedonkulkua aivoissa ja sen vauroitumista kutsutaan demyelinaatioksi. (1) MS-taudissa immuunisolut vaurioittavat myeliinikalvoja, joka tekee sairaudesta kärsivän elämästä hankalaa. 

 

Järjestelmät tekevät yhteistyötä

 

Endokannabinoidijärjestelmä ja immuunijärjestelmät tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Endokannabinoidijärjestelmän aktiivisuus ja kannabinoidireseptoreiden CB1 ja CB2 normaali esiintyminen ovat suoraan verrannollisia immuniteettiin ja kehon tulehdusreaktioon. (2)

 

Endokannabinoidijärjestelmän vaikutus immuunivasteeseen 

 

Endokannabinoidijärjestelmän tarkoitus on tasata kaikkia elimistön prosesseja ja endokannabinoideilla ja kannabinoidireseptoreilla on omat roolit näiden toimintojen taustalla. Immuniteettiin liittyvissä toiminnoissa kannabinoidit vaikuttavat mm. erilaisten solujen toimintaan ja määrään ja ne säätelevät solusykliä ja immuunisolujen toimintaa. Ne estävät sytokiinien tuotantoa sekä estävät antigeenin kuljetusta tulehtuneisiin kudoksiin. Kannabinoidien puutteen on arveltu olevan tulehduksellisten sairauksien syntymiseen, sillä kannabinoidit vähentävät stimuloivien aminohappojen määrää. (2,3,6)

 

MS-tautia hoidetaan lääkkein ja lääkkeittä

 

MS-taudin hoidossa lääkkeetön hoito on merkittävässä roolissa. Sen piiriin luetaan ravinto, liikunta, uni, lepo ja mielen hyvinvointi. 

Useimmiten multippeliskleroosi vaikuttaa elämään voimakkaan hallitsevasti ja lääkkeettömän ja lääkehoidon yhteisvaikutuksella on mahdollista helpottaa oireita. Tästä huolimatta, monet kokevat että tarvitsevat lisää voimakkaita oireita helpottavia keinoja. 

 

CBD-öljy osa lääkkeetöntä hoitoa

 

CBD-öljy on tehokas, mutta myös mieto ja turvallinen. Sen on huomattu toimivan aina yhtä hyvin, vaikka sitä olisi käytetty jo pitkään. CBD-öljy ei aiheuta riippuvuutta tai merkittäviä sivuoireita. Kannabiksen ja CBD:n käyttöä MS-taudin hoidossa on tutkittu jo kauan ja pääosin juuri siitä syystä ; on tarve luonnollisille apukeinoille jotka lievittävät voimakkaita oireita. CBD on havaittu myös ruokahalua parantavaksi ja pahoinvointia lievittäväksi ja siitä saattaisi olla apua myös lääkkeiden aiheuttamiin sivuvaikutuksiin. 

 

CBD:n monipuoliset vaikutukset MS-taudin tukena

 

Vaikka CBD:llä on sekä potilaiden, että heitä hoitavien ihmisten mukaan positiivisia vaikutuksia MS-taudin oireisiin, nämä vaikutukset eivät välttämättä ole todistettavissa kokein tai kehon kuvin. Eläinkokeissa näitä muutoksia jotka selittävät mahdollisia vaikutuksia, on havaittavissa kudoksissa näkyvien muutosten myötä. 2015 julkaistiin tutkimus joka osoitti, että CBD käsitellyillä hiirillä esiintyi vähemmän T-soluihin liittyviä autoimmuunisairauden oireita kuin verrokkiryhmällä joka ei saanut CBD:tä. 

Vaikuttaa siltä että CBD Hidastaa sairauden etenemistä mm. immuunisolujen aktivoinnin ja läpäisykyvyn myötä. (3)

MS-taudin patologian näkökulmasta CBD:n tärkeimmät ominaisuudet ovat antioksidanttisuus, hermoston suojeleminen ja immuunisolujen tukeminen. 

Tulehdusta lieventävä CBD

 

MS-taudin syntyyn ja etenemiseen vaikuttaa useat eri tulehdusviestimet ja CBD näyttää vaikuttavan positiivisesti niistä jokaiseen (3). CBD:n tulehdusta estävät vaikutukset tapahtuvat A2AR-aktivaation kautta joka näkyy mm. solunsisäisten, tulehdusta estävien reittien aktivoitumisella. CBD estää tehokkaasti mikrogliasolujen eri toimintoja jonka myötä estyvät myös keskushermoston tulehdusprosessit. (4)

CBD-öljy vaikuttaa spastisuuteen, liikkuvuuteen ja lihaskouristuksiin

 

Vaikka nämä vaikutukset eivät näy ulkoisesti, sekä potilaat että hoitajat huomaavat ne kyllä. Spastisuuteen, liikkuvuuteen ja mielialaan liittyviä helpotuksia on havaittu, samoin liikkumiseen liittyvien kipujen lieventymistä ja vähenemistä. (3,4,5) Myös virtsarakon hallinta on helpottunut ja lihaskouristusten voimakkuus ja määrä laskenut. (6)

 

CBD-öljy parantaa unta ja lieventää masennusta

 

Voimakkaiden fyysisten oireiden lisäksi MS-tautiin liittyy myös muita oireita. Ahdistus ja masennus ovat tuttuja monelle MS-tautia sairastavalle ja toisinaan ne vaivaavat myös öisin. CBD:llä on unta tasaavia vaikutuksia, sen on todettu parantavan unen laatua sekä helpottavan tasaisen unisyklin löytymistä. Uneen liittyvät vaikutukset ovat käyttäjäkokemusten mukaan yksi merkittävin hyöty MS-taudin oireita ajatellen ja siitä voi lukea lisää täällä

 

Lopuksi

 

MS-tauti on kaikkialla maailmassa tunnettu, nuorilla aikuisilla puhkeava sairaus johon ei ole vielä olemassa parantavaa hoitoa. MS-tautia hoidetaan toistaiseksi sekä lääkehoidolla että lääkkeettömin keinoin, mutta edelleen kaivataan luonnollisia apukeinoja ilman sivuoireita. CBD:llä on todettu erilaisia MS-taudin oireita helpottavia ominaisuuksia, joista myös potilaat ovat raportoineet eläinkokeiden antamien tulosten tueksi. Kannabista on käytetty MS-taudin hoidon tukimuotona jo 1990-luvulta lähtien ja on ihan huikeaa, että se mahdollisuus on nykyään laajalti olemassa.

 

Lähdeluettelo

 

  1. MS ja hyvinvointi 
  2. Clinical Use of Cannabinoids for Symptom Control in Multiple Sclerosis
  3. Cannabidiol inhibits pathogenic T cells, decreases spinal microglial activation and ameliorates multiple sclerosis-like disease in C57BL/6 mice 
  4. Molecular Targets of Cannabidiol in Experimental Models of Neurological Disease
  5. Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors and Fatty Acid Amide Hydrolase Are Specific Markers of Plaque Cell Subtypes in Human Multiple Sclerosis | Journal of Neuroscience