Alzheimer on elämää hankaloittava sairaus, joka ei nykytiedon valossa ole parannettavissa. Oireita voi jossain määrin hallita lääkkeiden avulla, mutta myös CBD-öljystä on huomattu olevan apua esimerkiksi muistia säilyttävänä.

Alzheimerin tauti on saanut nimensä 1800-luvulla eläneen lääkärin, Aloi Alzheimerin mukaan. Hän kiinnostui eri sairauksien tunnistamisesta ja luonnehdinnasta, ja hän tutki useita eri kliinisiä sairauksia. Hän myös laati sairauksiin tunnistus ohjeita. Hän havaitsi aivojen rappeuman 1800-luvun lopulla ja tämä oli ensimmäinen todiste Alzheimerin taudin olemassa olosta! (1)

 

Alzheimerin tauti on muistisairaus muiden joukossa

 

Alzheimerin tauti on muistisairaus joka rappeuttaa aivoja. Aikaisemmin se tunnettiin lähinnä vanhemman väestön sairautena, mutta nykyään yhä nuoremmat saavat diagnooseja. Suomessa Alzheimeria sairastaa vajaa 100 000 kansalaista, naiset hieman miehiä yleisemmin. 

Muita tunnettuja ja yleisiä muistisairauksia ovat mm. verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale tauti ja otsa-ohimolohkon rappeutumisesta johtuvat muistisairaudet. Dementiaksi kutsutaan oireyhtymää jossa heikenneen muistin lisäksi esiintyy myös muita oireita, esimerkiksi vaikeuksia tuottaa puhetta. (2)

 

Syyt Alzheimerin taudille

 

Todellista syytä joka alzheimerin taudille ei vielä tiedetä, mutta oireet johtuvat pienistä muutoksista aivoissa, jotka edelleen aiheuttavat vaurioita hermoratoihin ja aivosoluihin. Hermo- ja aivosoluja kuolee liikaa ja aivot rappeutuvat. Nämä muutokset aiheuttavat aivoihin kertyvät proteiini ja mahdolliset raskasmetallikertymät ja näistä seuraa tiedonkäsittelyn hidastumista ja muistin heikkenemistä. (3,4)

Periytyykö Alzheimer?

 

Alzheimerin taudin syntyyn vaikuttavat geenit, mutta sen puhkeaminen ei vaikuta olevan niistä kiinni. Geeneistä siihen vaikuttaa eniten apolipoproteiini E:n alleeli e4, mutta joissakin suvuissa alzheimeria näyttäisi esiintyvän enemmän vaikka tätä tiettyä geeniä ei suvussa olisi. (3)

 

Alzheimerin taudin oireet

 

Oireet voivat olla potilaiden välillä hyvinkin erilaiset, mutta niissä on aina yhtäläisyyksiä, joiden perusteella sairaus on tunnistettavissa samaksi. Toisilla oireet ovat selkeästi muistiin liittyviä, kun toiset kärsivät enemmän näköaistin ja tiedonkäsittelyn yhteispelin heikkenemisestä, esimerkiksi asioiden tunnistamisesta. 

Selkein oire on muistin heikkeneminen, joka etenkin nuoremmilla saattaa vaikuttaa stressin tms. aiheuttamalta hajamielisyydeltä. Taudin edetessä pidemmälle saattaa huomata ettei selviä enää tavalliseen tapaan hieman vaikeammista asioista kuten raha-asioiden hoitamisesta. (3) 

Alzheimerin tautiin kuuluu myös fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Etenkin huonolla hetkellä potilas saattaa olla erittäin aggressiivinen, äkkipikainen ja päästellä suustaan kaikenmaailman törkeyksiä. (3)

Useimmiten oireet tulevat ja menevät, päivät saattavat poiketa toisistaan huomattavasti.

 

Alzheimerin taudin oireista kärsivä mies ei näe ja muista enää kunnolla.

Alzheimerin tauti ja sen oireet haastavat elämää kun muisti heikkenee voimakkaasti.

 

Riskitekijät 

 

Alzheimerin taudille on lueteltu lukuisia erilaisia riskitekijöitä. Riskit liittyvät pohjimmiltaan elintapoihin ja elämäntilanteeseen ja näitä ovat esimerkiksi alkoholi, korkea verenpaine ja kolesteroli, insuliiniresistenssi ja aivojen erilaiset verenkiertohäiriöt, mutta myös yksinäisyys, matala koulutustausta ja henkisten ja fyysisten haasteiden puute lisäävät riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. 

 

Ennaltaehkäisy

 

Alzheimerin tautia voi ehkäistä ainoastaan elintavoilla. Omilla valinnoilla voi vaikuttaa elimistön raskasmetalli kertymään mm. puhdistamalla kehoa ja välttämällä turhien kemikaalien, kuten kosmetiikan ja pesuaineiden käyttöä. On olemassa valtava määrä luonnollisia vaihtoehtoja, jotka eivät kuormita ympäristöä tai elimistöä.

Raskasmetalleja on sekä hengitysilmassa että myös vedessä ja ruuassa jotka syömme. Näitä partikkeleita on aivan mahdoton välttää täysin, mutta huolehtimalla veden puhtaudesta esim. suodattimen avulla, ostamalla mahdollisuuksien mukaan luomuna viljeltyä ruokaa ja välttämällä turhaa kemikaalien käyttöä, on mahdollista vaikuttaa omaan raskasmetalli kertymään. (6,7,8)

Aivojen hyvinvointiin voi puhtaan ruuan ja juoman lisäksi vaikuttaa positiivisesti antamalla niille jatkuvaa haastetta. Aivot suorastaan rakastavat ratkoa erilaisia ongelmia ja pulmia ja niiden harjoittamiseen sopivat hyvin erilaiset aivopähkinät, ristikot jne. 

 

Diagnoosi

 

Alzheimer on melko helppo tunnistaa ja diagnoosin saa helposti omalta lääkäriltä. Tauti todetaan pitkälti keskustelujen pohjalta ja se varmistetaan aivoista otettavilla rakenteellisilla kuvilla. Myös selkäydinnesteestä voidaan ottaa näyte, mikäli on tarve erittäin varhaiselle diagnoosille. (3)

 

Hoito ja lääkkeet

 

Alzheimerin tautia hoidetaan keskittymis- ja toimintakykyä lisäävillä lääkkeillä. Myös psyykkinen oireilu pyritään saamaan kuriin mm. rauhoittavin lääkkein. Parantavaa hoitoa ei pitkästä taudin tuntemuksesta huolimatta ole onnistuttu kehittämään. Lääkehoito keskittyy siis oireiden hallintaan ja taudin etenemisen hidastamiseen. (5)

Keskeinen tekijä Alzheimerin taudin taustalla on hermostossa toimiva välittäjäaine asetyylikoliini ja sen liiallinen hajoaminen. Sillä on merkittävä rooli muistin muodostamisen ja aivojen sisäisen tiedon haun taustalla. Asetyylikoliinin hajoamista estäviä lääkkeitä on kehitetty erityisesti Alzheimerin hoitoon. (3,4,5)

Tutkimuksissa myös L-teaniinin on havaittu vähentävän Alzheimerin taudin riskiä ja nykyisin se on yksi luontaisen L-teaniinin hyväksyttyjä terveysväitteitä.

 

Musiikki kuntouttaa Alzheimer potilaita

 

Musiikin vaikutusta Alzheimeriä sairastavien muistiin on tutkittu viime vuosina laajasti, sillä vaikuttaa siltä että se on tehokas hoitomuoto muistin palauttamiseen liittyvissä haasteissa. Tuttu musiikki elämän varrelta vaikuttaa herättävän voimakkaasti muistoja eloon ja se jopa saattaa aktivoida kognitiivisia taitoja. (9,10)

Aivoissa on omia paikkoja muistoille jotka liittyvät musiikkiin. Muistot, jotka musiikin myötä heräävät, aktivoivat aivojen etuotsalohkojen aluetta ja saattaa näin hidastaa taudin etenemistä. Laulaminen ja musiikin kuuntelu ovat selkästi parantaneet Alzheimerpotilaiden kuntoa, etenkin mikäli musiikkiterapeuttiset hetket sisältävät yhteislaulua ja entuudestaan tuttua musiikkia! (9,10)

 

Alzheimer ja endokannabinoidijärjestelmä 

 

Kaikkien sairauksien taustalla arvellaan olevan jonkin asteinen häiriö endokannabinoijärjestelmän toiminnassa. Tämä järjestelmä tarkkailee kaikkia toimintoja mitä elimistössä on meneillään ja se tekee kaikkensa jotta elimistö toimisi mahdollisimman tasapainoisesti. 

Kannabinoidireseptoreita on tähän mennessä tunnistettu kaksi, CB1- ja CB2-reseptorit. Näillä reseptoreilla on omat spesifit tehtävät, mutta niitä on molempia lähes kaikkialla elimistössä. CB2-reseptoria on havaittu runsaasti aivoihin kertyneiden kovettumien läheisyydessä (9), vaikka yleensä aivoissa tavataan enemmän CB1-reseptoria. CB1-reseptori on läsnä muistamisesta, käyttäytymisestä, oppimisesta ja ruokahalusta vastaavissa aivojen osissa (11,12). 

Elimistö valmistaa tarpeen vaatiessa endokannabinoideiksi kutsuttuja rasvapohjaisia signalointilipidejä. Niillä on monia tehtäviä jotka vaikuttavat elimistön toimintaan ja Alzheimerin tautia sairastavan aivoissa on havaittu endokannabinoideihin liittyviä muutoksia. Endokannabinoideja hajottavaa enstyymiä, FAAH:ia tuotetaan jostain syystä liikaa ja se aiheuttaa mm. endokannabinoidi anandamidin toimintaa hajottaessaan sitä liiaksi. Anandamiditasojen on huomattu olevan matalammat, mutta 2-AG tasojen samanlaiset kun verrataan Alzheimeria sairastavan aivoja terveisiin aivoihin. (11,12)

 

Auttaako CBD-öljy Alzheimerin tautiin?

 

Täyden spektrin CBD-öljy saadaan hampusta ja siinä on mukana kaikki hampussa esiintyvät lukuisat vaikuttavat aineet. Hamppua on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin jo tuhansia vuosia ja sitä on tutkittukin jo melkoisen pitkään. 

CBD eli kannabidioli on yksi tunnetuimmista fytokannabinoideista ja sillä on eläinkokeiden mukaan tunnistus muistia parantava vaikutus. CBD:n ollessa antioksidatiivinen kannabinoidi, se vähentää oksidatiivista stressiä ja sillä on todettu myös hermostoa rauhoittavia ja tulehdusta lievittäviä vaikutuksia. (13,14)

CBG eli kannabigeroli on hermoja suojaava, tulehdusta lievittävä ja motorisia taitoja parantava kannabinoidi. (16)

Terpeenit ovat hampussa esiintyviä muita vaikuttavia yhdisteitä. Ne ovat hampun aromaattisista ominaisuuksista vastaavia yhdisteitä, mutta niillä on tutkimusten mukaan myös omia terapeuttisia vaikutuksia siinä missä ne ovat osa ns. entourage effectiä. Terpeeneillä on havaittu mm. antioksidatiivisia ja veren virtausta edistäviä vaikutuksia. (14,15)

 

Lopuksi 

 

Alzheimer on harmillinen, elämään vaikuttava sairaus josta on aikanaan harmia myös omaisille. Alzheimer saattaa edetä nopeasti ja aiheuttaa muistin heikkenemisen lisäksi aggressiota ja oireet vieläpä vaihtelevat päivästä riippuen. Alzheimerin tautia ei voi kokonaan parantaa, mutta monilla keinoilla kuten ruokavaliolla sairautta voi ennaltaehkäistä ja taudin jo puhjettua, sen oireita ja etenemistä voi lieventää mm. CBD-öljyn, lääkehoidon ja musiikin avulla. Myös L-teaniinilla on tieteellistä näyttöä Alzheimerin taudin ennaltaehkäisyyn.

 

Lähdeluettelo

 

 1. Alois Alzheimer ja hänen monet tautinsa
 2. Muistisairaudet :: Muistiliitto
 3. Alzheimerin tauti – Terveyskirjasto
 4. PROTEIINIEN KERTYMINEN ALZHEIME- RIN TAUDISSA
 5. Alzheimerin taudin lääkehoito taudin eri vaiheissa.
 6. Riskinarviointi suomalaisten lasten altistumisesta elintarvikkeiden ja talousveden raskasmetalleille – Ruokavirasto
 7. Tutkimuksia 1/2020.  Ruokavirasto. Riskinarviointi suomalaisten aikuisten altistumisesta elintarvikkeiden ja talousveden raskasmetalleille sekä alumiinille. 
 8. Vieläkö raskasmetalleista on ongelmia? – Terveyskirjasto.
 9. Golden oldies and silver brains: Deficits, preservation, learning, and rehabilitation effects of music in ageing-related neurological disorders – ScienceDirect
 10. Musiikista apua aivosairauksista kuntoutumiseen
 11. Targeting the Endocannabinoid System in Alzheimer’s Disease – PMC
 12. Endocannabinoid System in Neurodegenerative Disorders – PMC
 13. Cannabinoids for treatment of Alzheimer’s disease: moving toward the clinic
 14. Potential and Limits of Cannabinoids in Alzheimer’s Disease Therapy – PMC
 15. Emerging Promise of Cannabinoids for the Management of Pain and Associated Neuropathological Alterations in Alzheimer’s Disease.
 16. The Pharmacological Case for Cannabigerol